Bijeenkomst integrale aanpak erfbetreders

_0006_Bas Aarts - koeien - weiland

Door het nemen van praktische maatregelen op bedrijfsniveau kunnen melkveehouders werken aan de reductie van ammoniak en methaan. Maatregelen die goed zijn voor het bedrijf, en waarmee ondernemers een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen op gebied van stikstof en klimaat. Maatregelen zoals dier-, voer- en andere managementsmaatregelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren op een economisch verantwoorde wijze. Graag gaan we hier samen met u nader op in.


De afgelopen jaren is binnen het programma Integraal Aanpakken al veel onderzoek gedaan naar integrale oplossingen voor de reductie van zowel ammoniak als methaan in de veehouderij. Doel is om te komen tot werkbare oplossingen waar veehouders in de praktijk mee aan de slag kunnen om hun bedrijf rendabel en toekomstgericht te kunnen aanpassen aan de doelen voor klimaat en stikstof. Ook in onze regio zitten ondernemers die onderdeel uitmaken van een netwerk van praktijkbedrijven die verschillende maatregelen op bedrijfsniveau uittesten. Deze kennis willen we graag met jullie delen.

Tijdens deze bijeenkomst geven we een toelichting op welke manier integrale maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van de emissie van zowel ammoniak als methaan. Welke praktische maatregelen kun je op het bedrijf nemen? Hoe is dit inpasbaar in de bedrijfsvoering en hoe draagt dit bij aan reductie van emissies?

  • Welkom
  • Doel van de bijeenkomst door Ton van Korven (ZLTO)
  • Jan van Middelaar, adviseur en bedrijfsbegeleider vanuit Netwerk praktijkbedrijven, Wat is het project Netwerk praktijkbedrijven? Welke praktische maatregelen kun je nemen en hoe zijn die inpasbaar in de bedrijfsvoering?
  • Henk Kerkers, melkveehouder uit Sterksel en lid van het Netwerk praktijkbedrijven. Ervaringen uit de praktijk met het toepassen van integrale maatregelen op het eigen bedrijf
  • Ruimte voor vragen en discussie
  • Afsluiting

Aanmelden:

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, wel vragen wij om uzelf vooraf even aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bianca.aarts@zlto.nl met onderstaande gegevens:
• Naam
• Adres, postcode en woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Informeer ook uw collega’s over deze bijeenkomst. Zij zijn ook van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Aarts (ZLTO): bianca.aarts@zlto.nl / 06  1856 3698

Wij hopen u op 8 december te kunnen begroeten!