Bijeenkomst grondwaterbeleid Brabantse Wal

beregenen_aarbeiplanten

Op de landbouwsector komt momenteel veel af. Waar de aandacht vooral uit lijkt te gaan naar stikstof, is water minstens even belangrijk en dat zien we ook terug in beleid. Het grondwaterbeleid in Brabant wordt de komende jaren herzien.  Vooral in zandgebieden, wordt het grondwaterbeleid een belangrijk onderwerp. Daarom organiseren we een bijeenkomst dinsdagavond 31 januari bij Non Plus Ultra.


Je bent welkom vanaf 19:30 uur, we starten om 20:00 uur. ZLTO bestuurder Janus Scheepers en belangenbehartiger Johan Elshof praten je bij over ontwikkelingen in grondwaterbeleid en geven uitleg over de belangenbehartiging op dit onderwerp. Tevens ontvangen zij graag input voor de vervolgaanpak.

In het Brabantse Grondwatercovenant wordt gewerkt aan het herstellen van de waterbalans. Daarin wordt niet alleen gesproken over wat de agrarische sector moet doen of laten, maar ook over drinkwatermaatschappijen, natuurorganisaties, industrie en overheden. De aanpak van ZLTO via BodemUP en het Bedrijfsbodem- en waterplan (BBWP) krijgt daarin waardering. Die aanpak is voor de andere organisaties basis voor vertrouwen in de deelname vanuit onze sector. Dit vormt de basis voor het beginsel ‘wie het goed doet, moet beloond worden’.