1

LTO Jong Leren Besturen

LTO Academie zoekt Bestuurlijke Talenten die verder kijken!
Ben je lid van LTO Noord, ZLTO, LLTB of AJK en heb je interesse in een bestuurlijke carrière?  Ben je beginnend bestuurder en wil je je verder ontwikkelen? Meld je dan aan voor het ontwikkelprogramma Jong Leren Besturen van de LTO Academie!

Het Jong Leren Besturen (JLB) programma is speciaal ontwikkeld voor jonge bestuurders die verder willen als bestuurder binnen de LTO-organisatie. Ben je jonger dan 35 jaar, ambitieus, wil je een stap verder zetten in jouw eigen ontwikkeling en van betekenis zijn voor de agrarische sector?  Dan is het Jong Leren Besturen programma iets voor jou!

Alle JLB-ers van LTO Noord, ZLTO, LLTB en AJK volgen samen het programma. Je gaat op zoek naar jouw talenten en verbeterpunten en krijgt inzicht in wat bestuurswerk van je vraagt. In het programma is veel aandacht voor het verdiepen en verbreden van jouw netwerk. Niet alleen met andere deelnemers uit het JLB programma maar ook met bestuurders binnen de LTO-organisatie.

Binnen het Jong Leren Besturen programma start je een zoektocht naar jouw talenten en drijfveren. Je start met een DISC gesprek waarin je onder leiding van een coach een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) maakt en gedurende het programma verder werkt aan deze leerdoelen.  Je maakt kennis met ervaringen van jonge ervaren bestuurders en je bezoekt LTO Nederland en de Tweede Kamer. Tijdens dit programma werk je samen toe naar een eindopdracht, die je aan het einde van het programma presenteert aan zittende bestuurders.

Wat leer je

Je verdiept je in thema’s waar bestuurders mee te maken krijgen.

  • Wat is de kern van een vereniging en de rol van een bestuurder daarin?
  • Je leert de LTO organisatie kennen en kunt als jonge boer je stem laten horen
  • Je leert hoe je je netwerk uitbreidt en hoe je jouw netwerk onderhoudt?
  • Je leert van (jonge) ervaren LTO bestuurders en wisselt ervaringen uit
  • Je leert wat je als jonge bestuurder kan brengen in een bestuur met vooral ervaren bestuurders
  • Je leert je kwaliteiten en valkuilen kennen.
  • Je leert welk gedrag je kan inzetten om effectiever te zijn in je communicatie met mensen met een andere gedragsstijl
  • Je krijgt kennis over het veranderende voedsellandschap en de verwachtingen van de maatschappij hierin en hoe je hierop kan acteren
  • Je leert van een journalist hoe je voor te bereiden op een gesprek met een politicus in de Tweede Kamer.

Na afloop

Na afloop van dit programma heb je jouw netwerk vergroot. Niet alleen heb je de andere deelnemers leren kennen, maar je hebt ook kennisgemaakt met zittende bestuurders en hun werkzaamheden. Daarnaast weet je beter je weg te vinden binnen de LTO-organisatie. Je hebt kennis van de thema’s waar bestuurders mee te maken en weet goed op welke vlakken jouw inbreng als bestuurder waardevol is. Daarnaast heb je jezelf beter leren kennen en heb je stappen gezet in jouw persoonlijke ontwikkeling die van groot belang zijn voor jouw (toekomstig) werk als bestuurder.

Ja, ik ben enthousiast en wil me aanmelden wat nu?

Er zijn twee manieren om je aan te melden. Je kunt jezelf aanmelden via de website www.ltoacademie.nl
Je kunt ook zorgen dat je voorgedragen wordt door je afdelingsbestuurder of AJK-bestuurder. Soms komt het voor dat je voorgedragen wordt door een bestuurder, maar dat gaat natuurlijk altijd na toestemming van jou!  

Aanmelden