Zwemmen in troebel water is verkoelend!

Gerard Willems
Gerard Willems, ZLTO Advies

Bij extreme hitte zoeken we massaal de verkoeling op van het water. Zwembadjes in de tuin, zwembaden, natuurplassen, rivieren en sloten en vaarten. Het mag dan hier en daar wat troebel zijn, als het maar nat is want dat verfrist.


Er is ook extreme hitte in de wet- en regelgeving. Landelijk, maar ook specifiek in Brabant met de aanscherping van de emissie-eisen uit stallen. Toch probeert de Provincie voor deze hitte met de Routekaart stalaanpassingen 2024 de wegen naar verkoeling te laten zien. Voor de een is dat aanpassing van de stal, voor de ander biedt een van de geboden uitzonderingen mogelijk een oplossing.

De twee belangrijkste uitzonderingen zijn:

  1. De stoppers regeling; bedrijven die uiterlijk 1 januari 2028 stoppen hoeven de stal niet aan te passen mits ze met minder dieren dezelfde reductie behalen als met de stalaanpassing.
  2. Uitzondering voor natuurinclusieve bedrijven. Dat zijn:
    • Veebedrijven die een maximale veebezetting van 2 gve / ha hebben en met aanvullende maatregelen blijvend aantonen voldoende ammoniakreductie te realiseren.
    • Melkveebedrijven die minimaal 1.000 punten behalen op de scoringstabel van de handreiking (gebaseerd op de Brabantse Biodiversiteitsmonitor, minimaal 720 uur weidegang bieden aan de melkkoeien en een veebezetting van maximaal 2 gve / ha realiseren.

Weidegang vormt voor veel bedrijven geen probleem. 1.000 punten op de Brabantse Biodiversiteitsmonitor (BBM) is ook voor een groot aantal bedrijven haalbaar, waarbij soms wel de nodige maatregelen nog moeten worden ingezet. Let hierbij wel goed op: de puntensystematiek bij deze uitzondering legt een vijftal hogere drempels dan de BBM, vooral op het gebied van het gebruik van stikstofkunstmest, het stikstof bodemoverschot en broeikasgasemissies.

De veebezetting van maximaal 2 gve/ha vormt voor veel bedrijven het belangrijkste struikelblok om de vrijstelling te verkrijgen. Zeker omdat in 2024 wordt gerekend met het minimum aantal hectares uit de Gecombineerde Opgave waarover minimaal drie achtereenvolgende en meest recente jaren, binnen een straal van 15 km van het bedrijf kon worden beschikt. Daarmee kun je met de Gecombineerde Opgave 2022 uitrekenen hoeveel dieren je in 2024 kunt houden.

Vreemd, dat bij deze uitzondering de al niet meer te beïnvloeden bedrijfsoppervlakte 2022 al zo bepalend is voor 2024 en dat een uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte in 2023 en 2024 er niet meer toe doet. Ik denk dat hier nog een keer goed naar moet worden gekeken, dit is wel erg troebel water om in te zwemmen. Een gerichte inspanning op extra grond als extra verkoeling voor de hitte van deze regels moet worden beloond.

Gerard Willems, Adviseur en sociaal werker ZLTO
Ondernemerscoach Natuurinclusief Provincie Noord-Brabant
Kennismatcher Melkvee DAW

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen