Zorgen over inzaaien van vanggewassen tijdens droogte

droogte in nederland verdord
LTO-vakgroep Akkerbouw en vollegrondsgroente

Door de aanhoudende droogte en de afnemende waterbeschikbaarheid, wordt het voor sommige telers moeilijk om op tijd het vanggewas op het land te hebben staan om aan de GLB-voorwaarden te voldoen. Het is mogelijk om bij RVO een melding van overmacht te doen.


De vakgroep akkerbouw en vollegrondsgroente maakt zich zorgen over de teelt van gewassen nu de waterbeschikbaarheid in Nederland afneemt en de extreme droogte door de warme dagen alleen maar erger wordt. Daarnaast groeit het aantal beregenings- en onttrekkingsverboden. Ook wordt door deze droogte nogmaals duidelijk dat kalenderlandbouw, waarbij deadlines belangrijker zijn dan vakmanschap, niet in de praktijk werkt.

LTO Nederland attendeert haar leden erop dat het mogelijk is bij RVO een melding van overmacht te doen op het inzaaien van vanggewassen voor de 5% ecologisch aandachtsgebied in het kader van het GLB, welke vanaf inzaai 8 weken op het land dient te staan. Door de droogte komt deze 8 weken in sommige gevallen in de knel. Deze melding van overmacht is een lobbyresultaat van LTO Nederland uit 2018. Deze individuele melding wordt vervolgens door RVO getoetst. Let er wel op dat deze melding van overmacht uiterlijk binnen 15 werkdagen wordt gedaan.

Lees hier meer informatie.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen