Zoet of zout? EC-meten is weten

mj-0911-zeeland--sloot--water_002

ZLTO Zeeland roept boeren die EC willen meten of zelf reeds EC-waardes van hun sloten en waterbronnen meten op zich te melden via Ko de Regt, ko.de.regt@zlto.nl. Hoe meer gegevens beschikbaar komen, hoe meer inzicht in de zoetwaterproblematiek en zicht op te nemen maatregelen.


De provincie Zeeland heeft samen met technologisch instituut Deltares een applicatie ontwikkeld om de EC-waardes in kaart te brengen. De meetgegevens helpen agrariërs om op lokaal niveau gedetailleerd inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun water.

Door binnen Zeeland de meetgegevens centraal te verzamelen krijgen we een beter en fijnmaziger beeld van de samenhang. Met deze helicopterview kunnen we verbeteringsmaatregelingen onderzoeken.EC staat voor de geleidbaarheid van water, dat zegt iets over het zoutgehalte in het water. Het beschikbaar hebben en houden van zoet water is een groot goed, met name in droge tijden. Vandaar de oproep van ZLTO aan de Zeeuwse leden: als je meet of wilt gaan meten en je gegevens wilt delen, neem contact op met  ko.de.regt@zlto.nl.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen