ZLTO tegen beregeningsverbod: ‘alles kan niet ineens illegaal zijn’

haspel droogte water tilburg-beregenen
Jasper Schel - Nieuwe Oogst

ZLTO is niet van plan om zich zonder slag of stoot neer te leggen bij het besluit van de provincie Noord-Brabant om de vrijstelling voor beregening rond de Peelvenen in te trekken: ‘We zullen alles op een rijtje zetten.’


Voor agrariërs rondom de Peelvenen vervalt over twee jaar de vrijstelling van vergunningen voor het beregenen van open teelten. Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Limburg stemden vorige week in met het ontwerpbesluit om het Natura 2000-beheerplan Peelvenen aan te passen. De Raad van State concludeerde vorig jaar al dat de vrijstelling niet rechtmatig is op grond van wetgeving rondom Natura 2000-gebieden.

Uit onderzoek van Deltares naar de invloed van grondwateronttrekking van de land- en tuinbouw op de Peelvenen blijkt dat het niet is uit te sluiten dat dit een negatieve invloed heeft op de flora in het natuurgebied. ‘Dat is omgekeerde bewijslast’, stelt ZLTO-bestuurder Janus Scheepers, die vraagtekens zet bij het doel van het onderzoek.

‘De opdracht die Deltares kreeg, was eenzijdig gericht op de invloed van beregening. De effecten van bijvoorbeeld drinkwaterwinning en de bruinkoolproductie in het Ruhrgebied zijn er niet in betrokken. Daarnaast kun je je afvragen of de maatregelen van natuurorganisaties om water in het gebied vast te houden honderd procent effectief zijn. Er kan zomaar lekkage optreden, maar dat wordt niet onderzocht.’

Scheepers vindt ook dat de provincies niet alles over één kam moeten scheren. ‘Putten van voor 1994 waren niet vergunningplichtig vanuit de Natuurwetgeving. Een waterwetvergunning was voldoende en voldeed volledig aan de wettelijke eisen. Waarom zouden deze nu ineens ook niet meer gebruikt mogen worden? Het kan niet zo zijn dat nu ineens alles maar wordt aangemerkt als illegaal. Dergelijke oude rechten moeten in stand blijven.’

Overgangsperiode

De waterschappen en provincies stellen een intentieovereenkomst op voor een overgangsperiode van twee jaar. Die tijd hebben agrariërs om alternatieve maatregelen te nemen. Scheepers: ‘Boeren en tuinders doen al heel veel aan waterbesparing en aanvulling van het grondwater. Bij deze doe ik een oproep aan de provincies en waterschappen om met ons mee te werken in plaats van om de agrarische sector in een hoek te duwen. Je kunt niet zomaar het stoplicht op rood zetten.’

Het ontwerpbesluit ligt sinds woensdag ter inzage. ZLTO gaat een zienswijze indienen. ‘Wij zetten eerst zorgvuldig alles op een rijtje en kijken welke oplossingen we aan kunnen dragen.’

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen