ZLTO in de lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Ontwikkelingen Brabant Bemest Beter

ZLTO is van mening dat mestverwerking een belangrijke sleutel is richting de toekomst. Als middel voor het verlagen van emissies en als middel richting meststoffen op maat met een goede werking en zonder verliezen.

Binnen het programma Brabant Bemest Beter leveren we een bijdrage aan deze verkenning. Afgelopen week hebben we samen met de partners gebrainstormd over de plannen voor volgend jaar. Er zit genoeg in het vat om ook volgend jaar weer interessante zaken op te pakken.

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/innovatie/brabant+bemest+beter/default.aspx

Wolvenplan

Vorige week dinsdag is het preventieplan wolvenschade aangeboden aan gedeputeerde Hagar Roijackers van Noord-Brabant door de wolvencommissie, waarvan ZLTO onderdeel is. Het rapport bevat aanbevelingen op welke manier veehouders en overheden om kunnen gaan met de aanwezigheid van de wolf in Brabant. Een goed begin om dierhouders meer handelingsperspectief te bieden en kosten rond preventie en schade niet op het bord van veehouders te doen belanden.

ZLTO is een project gestart om te onderzoeken hoe rundveehouders het beste kunnen omgaan met de aanwezigheid van een wolf in de omgeving. De resultaten worden verwacht in mei 2022.

Water- en bodembeleid Noord-Brabant

Provinciale Staten van Brabant onderschrijft veel van de opmerkingen die ZLTO heeft gemaakt over het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma. Voor wat betreft de verhoging van het grondwaterniveau in poldergebieden heeft de provincie haar beleidsvoornemen zelfs bijgesteld.

Landelijke aandacht voor water- en bodemprojecten

Eigentijdse belangenbehartiging vindt ook plaats via projecten. ZLTO weet dat als geen ander. Voorzitter Wim Bens legt op de DAW-site uit hoe we dat doen.

Veel van onze water- en bodemprogramma’s zijn een uitwerking van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het DAW is de samenwerking tussen landbouworganisaties en waterbeheerders om het water- en bodembeheer op agrarische bedrijven meer toekomstbestendig te maken.

Omdat de DAW-site ook goed gelezen wordt door beleidsmakers en bestuurders van waterschappen, provincies en ministeries is het belangrijk dat de proactieve belangenbehartiging van ZLTO hier aandacht krijgt.

Aardwarmte voor glastuinbouw

ZLTO lobbyt samen met Glastuinbouw Nederland voor beter beleid voor het boren van aardwarmteputten, als alternatief voor gas, zonnepanelen of windmolens.

Agroforestry Netwerk Nederland

Het Agroforestry Netwerk Nederland is op 6 december 2021 officieel gelanceerd. ZLTO is een van de initiatiefnemers van dit netwerk. Het netwerk gaat agroforestry de komende jaren op de kaart te zetten als toekomstbestendige en natuurinclusieve vorm van landbouw.