ZLTO in de lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Beleidskader landbouw en voedsel

De provincie Noord-Brabant legde deze week het Beleidskader Landbouw en voedsel ter inzage. In dit stuk schetst de provincie een duurzame toekomst voor de landbouw en voedselketen. ZLTO was en blijft betrokken bij dit proces, zo zat directeur Kathleen Goense de verdientafel landbouw voor die heeft meegedacht over dit beleidskader. ZLTO vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie van kleine en middelgrote agrarisch ondernemers die volgens dit beleidskader zelf ondersteuning nodig hebben. Tastbaar beleid op korte termijn vindt ZLTO hiervoor noodzakelijk.

Energiecrisis

De media en de politieke discussies staan de laatste dagen bol van de energiecrisis. Uiteraard worden de gevolgen hiervan ook door de glastuinbouw flink gevoeld. Diverse Brabantse kranten lichten dit vraagstuk uit. Landelijk is de politieke druk op een oplossing voor dit vraagstuk groot.

Partij voor de Dieren bezoekt ZLTO Moerdijk

De Brabantse Statenfractie van de Partij voor de dieren bracht dinsdag 5 oktober in westelijk Brabant (afdeling Moerdijk) een werkbezoek aan een 'traditionele’ akkerbouwer die actief investeert in koolstofopslag én aan twee biologische agrariërs die in nauwe samenwerking de kringloop sluiten: een akkerbouwer en een melkveehouder.

RECUPA

Het ZLTO-project RECUPA zorgt voor een doorbraak in het hergebruik van restwater in de aardbeienteelt. Dit kan wel 7-10.000 kuub water per hectare trayveld uitsparen, waarmee de aardbeienteelt in droge periodes veel minder afhankelijk van grondwater. In totaal gaat het alleen in Brabant al om enkele honderden hectares trayveld. Deze doorbraak werd vorige week gepresenteerd bij de afronding van het demonstratieproject Recupa.