ZLTO in de lobby: symposium mest en bodem

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Twee miljoen subsidie voor samenwerking onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een subsidie van twee miljoen toegekend uit het Regionaal investeringsfonds MBO aan Beet!, een initiatief van Kennispact MBO Brabant. Beet! is een samenwerking tussen mbo, hbo en het bedrijfsleven in de agrifood sector in Brabant met als doel om in de komende jaren de duurzame inzetbaarheid van (toekomstig) personeel te vergroten.

ZLTO werkt met onderwijsinstellingen, bedrijven, andere branche organisaties en provincie Noord-Brabant om nieuwe kennis te ontwikkelen en studenten op te leiden voor nieuwe beroepen in een duurzame voedselketen. 

Aandacht voor bodem en bemesting Zeeland

Samen met de provincie Zeeland en CZAV heeft ZLTO op 16 juni in Dreischor een symposium rond bodem en bemesting georganiseerd. Los van aandacht voor de stikstofproblematiek waren de centrale thema's voor de dag bodem en bemesting.

De rode draad was helder: door beperkende regelgeving verschaalt de bodem en komt bodemkwaliteit en opbrengend vermogen in de knel. Ook de beschikbaarheid van voldoende organische meststoffen is een punt van zorg. We roepen beleidsmakers op om deze problematiek te onderkennen en te zorgen dat er passend beleid komt.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen