ZLTO in de lobby: adviesrapport droogte, uitbreiding BodemUp

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Innovatieprijs Someren

Afgelopen weekend zijn de Agrarische Dagen in Someren georganiseerd. ZLTO was daar aanwezig om Bodem Up en Brabant Bemest Beter onder de aandacht te brengen. Veel aandacht ging uit naar de proef met fertigatie in mais wat de mogelijkheid geeft om zowel water als meststoffen op het juiste moment met de juiste hoeveelheden toe te dienen. Dit is beloond met de jaarlijkse innovatieprijs voor de leverancier van de techniek die samen met ZLTO de proef heeft aangelegd en begeleid.

Deze ontwikkeling is ook gedeputeerde Elies Lemkes-Straver niet ontgaan. Samen met haar is de proef bezocht en is gesproken over de mogelijkheden en het grote belang van de inzet van nieuwe technieken en bewerkte dierlijke mest als middel om emissies te reduceren en als alternatief voor kunstmest. 

Adviescommissie Droogte 2040

Vorige week presenteerde de Adviescommissie Droogte een rapport waarin zij vergaande maatregelen adviseerde om het grondwaterpeil in Noord-Brabant te verhogen en droogte te bestrijden. ZLTO heeft bij deze presentatie ten overstaan van 200 bezoekers uit het waternetwerk gezegd dat de sector al de weg is opgegaan die de commissie beschrijft: water vasthouden, zuiniger water toedienen en de waterbalans herstellen. ZLTO zet zich de komende jaren in om dat te versterken. We zullen er op toezien dat ook andere organisaties hun bijdrage leveren. Advies Droogtecommissie (zlto.nl)

Waterschapsverkiezingen

ZLTO mag in elk waterschap een aantal waterschapsbestuurders benoemen. Deze personen bleken in de afgelopen jaren cruciaal te zijn voor een evenwichtig waterschapsbeleid. De procedure voor de benoeming van de bestuurders voor de bestuursperiode 2023-2027 loopt op dit moment. www.zlto.nl/waterschapsverkiezingen

Uitbreiding BodemUP

Het programma BodemUP is een initiatief van ZLTO. De provincie en de waterschappen waarderen deze aanpak en willen het aantal deelnemers willen laten groeien van 650 naar 1750. Aan ZLTO is de opdracht gegund om deze uitbreiding te coördineren. Daardoor wordt ZLTO in staat gesteld om ook de komende jaren sturend te zijn in het ondersteunen van agrariërs in duurzaam bodemgebruik. www.zlto.nl/bodemup

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen