ZLTO in de lobby: 1-ster kip en lokale lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


1 ster kip in Brabant

In samenwerking met de Dierenbescherming liet ZLTO afgelopen weekend haar stem horen over de regels die de kip met 1 ‘Beter Leven ster’ in de weg staan.

De grote supermarkten in Nederland willen vanaf volgend jaar alleen kippenvlees verkopen dat minimaal voldoet aan 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Om aan de criteria te voldoen moeten pluimveehouders een vrije-uitloopstal bouwen. De bouw van zulke stallen wordt in Noord-Brabant moeilijk gemaakt door verschillende regels. In een opinieartikel in Brabants Dagblad riepen ZLTO en de Dierenbescherming de provincie Noord-Brabant op een uitzondering te maken voor vleeskuikenbedrijven die overstappen op 1-ster pluimvee.

Bestemmingsplan Elsendorp

ZLTO afdeling Gemert-Bakel heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Elsendorp. Dat bestemmingsplan loopt vooruit op de omgevingswet. De gebiedszonering en de bijbehorende regelgeving heeft geleid tot veel vragen bij ondernemers en de ZLTO afdeling. Reden voor de afdeling om het gesprek aan te gaan met de gemeente en het adviesbureau dat het ontwerp heeft opgesteld. De gemeente gaat hiermee aan het werk. Betreffende leden worden geïnformeerd over het vervolg.