Webinar impact 7e APN voor de Melkveehouderij

Foto Meijs. Boerderij en mini-camping ‘De Hoge Hof’-23

Op maandagavond 11 oktober organiseerde de vakgroep Melkveehouderij een Webinar over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het webinar is hier terug te kijken.


LTO Melkveehouderij bestuurder Jos Verstraten heeft tijdens het Webinar een toelichting gegeven op het 7e APN en de impact voor de Melkveehouderij. Daarnaast is Jos ingegaan op de lobby vanuit LTO en het belang van de internetconsultatie. LTO Nederland vraagt melkveehouders om zich middels de internetconsultatie uit te spreken tegen de voorgestelde onhaalbare, onbetaalbare en ontwrichtende regelgeving.