Protocol NVWA: einde nultolerantie bij keuring

jt-0111-transport--varken-01

POV, Vee&Logistiek en NVWA zijn tot een akkoord gekomen over een sectorprotocol dat voor de varkens invulling geeft aan de transportwaardigheid. Per donderdag 14 oktober gelden de EU-richtsnoeren als norm voor transportwaardigheid. De nultolerantie bij exportkeuring, die sinds 1 augustus jl. wordt gehanteerd door de NVWA-keuringsdierenartsen, wordt losgelaten.


Verzamelcentra, exporteurs en varkenshouders nemen dus zelf de verantwoordelijkheid door uitsluitend dieren te (laten) transporteren die transportwaardig zijn conform de EU-richtsnoeren.
Samenvatting sectorprotocol

  1. Uitsluitend dieren die volgens de EU-richtsnoeren transportwaardig zijn, worden getransporteerd/geëxporteerd.
  2. Dieren die volgens de EU-richtsnoeren niet transportwaardig zijn, worden niet voor exportkeuring aangeboden en niet getransporteerd.
  3. Dieren die volgens de EU-richtsnoeren onder voorwaarden mogen worden vervoerd, worden dan ook volgens die voorwaarden vervoerd.

Deze werkwijze geldt per 14 oktober voor export-transporten. En per 1 november a.s. voor alle (dus ook binnenlandse) transporten.