Oproep legpluimveehouders: doe mee aan onderzoek ammoniakemissie

Header website_0000s_0013_Header pluimveehouderij
LTO Nederland

De vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP roept legpluimveehouders op om mee te werken aan metingen naar de emissie van ammoniak van volièrestallen en droogtunnels. De huidige emissiefactoren van ammoniak in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) blijken voor deze systemen namelijk te laag.


De ammoniakemissiefactoren zijn nodig om de ammoniakemissie van een veehouderij te berekenen. Uit analyse van alle beschikbare data van metingen in de afgelopen tien jaar blijkt echter dat de emissiefactoren voor volièrestallen en droogtunnels in de Rav te laag zijn. De ministeries van LNV en I&W hebben daarom Wageningen Livestock Research gevraagd nieuwe emissiemetingen te verrichten aan stallen mét en zónder een overdekte uitloop, en waarbij er kan worden gevarieerd in de mate van mestbeluchting en afdraaifrequentie van de mestbanden.

Op basis van de uiteindelijke meetresultaten kunnen dan voor de verschillende uitvoeringen nieuwe emissiefactoren worden vastgesteld, maar ook voor nieuwe systemen met andere indelingen of instellingen. Ook zijn in het projectplan metingen opgenomen aan droogtunnels.

LTO/NOP ondersteunt nieuwe metingen omdat er duidelijke signalen zijn dat bepaalde emissiefactoren mogelijk niet juist zijn en de overheid geld beschikbaar stelt. LTO/NOP vindt het belangrijk dat de metingen goed uitgevoerd worden. Pluimveehouders zijn gebaat bij betrouwbare metingen om verrassingen in  de toekomst te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer op enig moment wordt overgegaan naar realtime metingen en dan zou blijken dat eerdere emissiefactoren niet kloppen. 

Oproep

Voor het uitvoeren van de metingen wordt nu een oproep gedaan om stallen beschikbaar te stellen. Wat betreft de uitvoering van de stallen zijn er een aantal wensen, namelijk, waaronder:

  • volièresysteem volgens Rav-codes E 2.11.1 of E 2.11.2 (beide varianten);
  • zowel stallen zónder als mét een overdekte uitloop;
  • de mogelijkheid om te variëren in de mestbandbeluchting (van geen tot ca. 1 m3/dier/uur);
  • instelbare afdraaifrequentie van de mestbanden (van 1x per week tot 2x per dag);
  • geen 2 etages;
  • enkel lengte- of nokventilatie;
  • geen vrije uitloop;
  • de aanwezigheid van een droogtunnel met de mogelijkheid om te variëren in afdraaifrequentie van de mestbanden is een pré.

We komen graag in contact met pluimveehouders die mee willen werken aan dit onderzoek, waarbij het uitvoeren van de metingen een jaar zal duren. Er zijn minimaal acht stallen (vier met en vier zonder overdekte uitloop) nodig. Een vergoeding is beschikbaar. De resultaten van de metingen hebben geen consequenties voor de huidige vergunningen van het bedrijf. Bedrijven die mee willen doen, worden bezocht om een verdere toelichting te geven op het onderzoek, na te gaan of het technisch goed mogelijk is om de metingen uit te voeren en om verdere afspraken te maken.

Aanmelden en meer informatie aanvragen kan bij Ernest Bokkers (ebokkers@lto.nl) of Hilko Ellen (hilko.ellen@wur.nl, 0317-480326).