Oproep aan kalverhouders: vraag verlenging voor subsidie vloeren en emissiereductie

ps-0605-rosekalveren

In 2018/2019 is voor kalverhouders de subsidieregeling voor investeringen in welzijnsvloeren en systemen voor reductie van ammoniakemissie opengesteld. Helaas konden niet alle aanvragers worden gehonoreerd met een beschikking. In totaal was ruim € 21 miljoen beschikbaar en werden 335 aanvragen van kalverhouders toegewezen.


Door de financiële tegenvallers door corona en de onzekerheid over de wetgeving hebben veel kalverhouders hun plannen uitgesteld. Medio dit jaar is slechts 25% van het totale subsidiebudget uitgekeerd. Ondernemers hebben tot het voorjaar 2022 de mogelijkheid om de subsidie aan te wenden, anders vervalt de beschikking.

Het ministerie LNV wil overwegen om tot verlenging van de beschikking te komen. Hiervoor wil ze inzichtelijk hebben hoeveel ondernemers hier gebruik van zouden willen maken. Via het mailadres  KalverregelingInvesteringen@rvo.nl kunnen verzoeken worden ingediend om de beschikking verlengd te krijgen. Wanneer er voldoende verzoeken zijn zal LNV overwegen om dit mogelijk te maken.

LTO vakgroep Kalverhouderij roept kalverhouders die een beschikking hebben maar deze niet realiseren voor de sluitingstermijn, op om bij de overheid (RVO) verlenging aan te vragen via genoemd mailadres.