Meld je aan: avonden Zeeland Actueel

zeeland-brug

Onze sector is volop in beweging en er komt veel op je bedrijf af. Net als voorgaande jaren willen we je vanuit jouw ZLTO afdeling, bestuurders en medewerkers van kantoor Colijnsplaat, informeren over de actualiteiten in het veld en aan de bestuurstafels. Daarom nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan ZLTO Actueel.


Tijdens het programma behandelen we actualiteiten uit de Zeeuwse en Landelijke lobby zoals:

  • GLB
  • Zoet water
  • Faunazaken
  • Stikstof
  • Landbouwakkoord
  • Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
  • Huisvesting

Tijdens deze avond is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en meediscussiëren.

Inloop: 19.30 uur. Het inhoudelijke programma start om: 20:00 uur.

Onderstaand schema geeft de bijeenkomst datum per afdeling weer. Mocht je de avond van jouw afdeling verhinderd zijn, dan kun je bij een bijeenkomst van een andere afdeling aansluiten.

De ZLTO-afdelingsbestuurders en medewerkers begroeten je graag op één van onze bijeenkomsten.