Lobby maandoverzicht: beter leven kip, gewasbescherming in de Tweede Kamer

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand januari 2022.


ZLTO

  • ZLTO reageerde in meerdere kranten op onjuiste uitlatingen van Nico Koffeman over de wolf.
  • Samen met de Dierenbescherming pleitte ZLTO voor het wegnemen van knelpunten bij omschakeling naar 1-ster-kippen. De provincie Noord-Brabant heroverweegt haar positie.
  • ZLTO afdeling Groote Heide heeft bezwaar gemaakt tegen plannen voor een groot zonnepark op landbouwgrond in de gemeente Cranendonck.
  • ZLTO zet zich in om het warmtenet voor de Plukmadesepolder in stand te houden via een alternatieve warmtebron in industriegebied Moerdijk.
  • Met de ondertekening van het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) komt 200 miljoen euro beschikbaar voor bestrijding van droogte.

LTO