Jaaroverzicht 2021 door Wim & Kathleen

jaaroverzicht2

Het jaar 2021 stond in het teken van verbinding: verbinding met leden, maatschappij en politiek. ZLTO-voorzitter Wim Bens en directeur Kathleen Goense blikken samen terug op het tweede coronajaar 2021. Een jaar waarin we het 125-jarig jubileum van NCB/ZLTO vierden met leden. Een jaar van meer ledencontact dan ooit tevoren. Een jaar van impact op het erf van leden.


De oogst van de lobby was goed dit jaar. Op de drempel van dit jaar kwam het goede nieuws dat hoogwaterschade bij leden goeddeels wordt vergoed door de overheid. En het kersverse regeerakkoord kent bouwstenen uit ons stikstofplan ‘Duurzaam Evenwicht’. Dat biedt perspectief. We bereikten nog veel meer wapenfeiten met onze actieve lobby. Neem eens de tijd onder de kerstboom om onze oogst te bekijken.

Lokale ZLTO-afdelingen hebben in 2021 vele maatschappelijke activiteiten georganiseerd om het boerenverhaal te vertellen. Burgers weten de weg naar de boerderij te vinden en kopen verse producten bij de boerderijwinkel om de hoek. De maatschappelijke waardering is positief en stabiel. ZLTO zoekt altijd actief de media. Dit jaar werd ZLTO gemiddeld 3,5 keer per dag met naam en toenaam in de media genoemd.

Een jaar van verbinding met leden, maatschappij en politiek. Want samen doen we ertoe. 

ZLTO wenst iedereen prettige feestdagen en een gezonde start van het nieuwe jaar!