Europees natuurvoorstel verdrinkt Nederland verder in stikstofmoeras

landschap-2-560x400
LTO Nederland

De Europese Commissie kondigt vandaag haar Natuurherstelwet aan. De voorgestelde verordening bevat wederom juridisch bindende natuurhersteldoelen die de stikstofopgave voor Nederland verder lijken te verzwaren. Er worden fors hogere eisen gesteld voor natuur zowel in als buiten Natura2000-gebieden. LTO Nederland vraagt het Europees Parlement en het Nederlandse kabinet in te grijpen, voordat deze verordening de stikstofcrisis in Nederland zo mogelijk nog verder verergert.


Edwin Michiels, Portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie bij LTO Nederland: 'Het draagvlak voor natuur staat door onhaalbare stikstofplannen van het kabinet zwaar onder druk bij zowel boeren als burgers, maar de Europese Commissie presenteert nog verdergaande voorstellen. De Commissie stelt voor lidstaten te verplichten in hoog tempo de natuurkwaliteit te verbeteren, terwijl we nu al zien dat Nederland vast loopt in een moeras van zichzelf opgelegde verplichtingen. Het voorstel zet de economische sectoren en de leefbaarheid van het platteland zo nog meer onder druk.'

Stevige maatregelen voor natuurherstel

De Natuurherstelwet volgt uit de Biodiversiteitsstrategie en verplicht lidstaten tot het nemen van herstelmaatregelen via een nationaal herstelplan. Habitattypen die volgen uit de bestaande Habitatrichtlijn (waar Nederland reeds op vastloopt) moeten veel stringenter worden beschermd. Voor de oppervlakte van de habitattypen die momenteel niet in goede staat verkeren, moeten flinke maatregelen genomen worden.

Ingrijpen om erger te voorkomen

De Commissie wil dat herstelmaatregelen een voortdurende verbetering laten zien, tot de voorgeschreven ‘goede conditie’ van de habitattypen is bereikt. Gebieden mogen onder geen beding in kwaliteit verminderen.

Michiels: 'Dit voorstel kan de stikstofcrisis in Nederland fors verergeren. Momenteel loopt Nederland al volledig vast door EU-wetgeving en de nationale keuzes die daarbij gemaakt zijn. Het is ontzettend belangrijk dat dezelfde fout niet nog eens wordt gemaakt en dat het Europees Parlement en de betrokken ministers ingrijpen voor deze plannen werkelijkheid worden.'

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland: 'Het kabinet is nu aan zet om nieuw Europees tekentafelbeleid te voorkomen, zodat we hier wél met verduurzaming aan de slag kunnen. We moeten voorkomen dat we met nog meer onwerkbare normen worden opgezadeld. Het kan ook anders.'

Met de publicatie van de verordening door de Europese Commissie komen de plannen op de agenda van het Europees Parlement en de EU-ministerraden. Parlement en nationale overheden zullen hun eigen positie bepalen en op basis daarvan met de Europese Commissie onderhandelen over het voorstel. LTO Nederland analyseert de voorstellen de komende tijd dieper en zal haar standpunten onder de aandacht bij de leden van het Europees Parlement, de betrokken ministers in Den Haag en richting de Tweede Kamer.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen