Column: Bloedstollend spannend

Saskia Duives voorzitter vakgroep Schapenhouderij LTO Nederland
Saskia Duives-Cahuzak

Zondag heb ik naar de laatste ronde van de Formule 1 gekeken, waar "onze Max" op bloedstollende wijze de wereldtitel veroverde. 's Morgens had ik er nog voor geduimd dat hij en Lewis dit spektakel zouden overleven. Want met meer dan 350 km/uur over een kronkelig circuit racen kan ook heel anders aflopen. Eind goed, al goed. Het lijkt een klein beetje op de situatie met de begrazingsbedrijven in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Ook daar zijn we in de laatste ronde.


De druk stapelt zich op, met name in de Tweede Kamer. Voor de schapenhouderij staat de graasdierpremie op het spel. Het Ministerie LNV wil die niet meer opnemen in Pijler 1, de Pijler waaruit boeren in  Nederland inkomenssteun krijgen. In de intro van het nieuwe NSP staat dat het GLB in de toekomst vooral ingezet gaat worden om de landbouw te vergroenen en te verduurzamen. Het Ministerie vindt blijkbaar dat dit voor schapenhouders niet meer hoeft. De meest duurzame sector van de landbouw!

Vorige week was de Tweede Kamer aan de beurt om er iets van te vinden. Groen Links, als woordvoerder van een aantal linkse partijen, stelde vragen over de schapenhouderij. De Minister antwoordde met de volgende zin: "En dan nu de schaapjes. Het is zeker nu tegen de Kerst belangrijk dat de schapen en de herders het goed hebben om hier te wonen en te werken, nu en volgend jaar zullen we ons daarvoor inzetten". Navraag bij het Ministerie leert ons dat de Minister bedoelt dat er uit Pijler 2 een andere regeling moet komen voor het grazen met schapen op niet-subsidiabele grond. Wij zijn daar tegen. In pijler 2 zitten namelijk alleen kortlopende projecten met een looptijd gelijk of korter dan de GLB periode. De schapenhouderij is geen project met een horizon tot de volgende GLB periode. Juist nu de begrazingsbedrijven laten zien wat schapen kunnen in het natuurbeheer en de bedrijfstak volop aan het groeien is, is dit niet de goede benadering. Deze duurzame bedrijven hebben net als de andere agrarische bedrijven behoefte aan een langjarig perspectief. Voor sommige bedrijven gaat het om de helft van hun inkomen.

Deze week is de laatste ronde van het debat over het NSP. Tweede Kamerfracties bereiden met onze hulp een motie voor. Het is voor schapenhouderij in de natuur bloedstollend spannend. Ook wij duimen voor eind goed, al goed.

Saskia Duives-Cahuzak,

voorzitter LTO-vakgroep Schapenhouderij