'Bij top 25 procent voor reserveringskracht'

De financieel-economische resultaten van varkenshouderijbedrijven staan onder invloed van de welbekende varkenscyclus. De vette en de magere jaren wisselen elkaar af. Ondernemers met een sectorrendement van 120 procent  of meer kunnen meegaan met de fluctuaties in de markt door in te spelen op de dynamische beweging.

Bovendien verandert de varkenshouderijsector. Ondernemers die op lange termijn marge maken en ontwikkelsdrang hebben lopen tegen de vraagstukken van bedrijfsontwikkeling aan. Ingegeven door de maatschappelijke discussie en de drang naar duurzaam produceren zullen bouwblokken vol raken en moeten groeiende ondernemers op zoek naar nieuwe investeringsprojecten. Zij zullen uitwijken naar interessante locaties die doorontwikkeld kunnen worden. Maar ook investeringen in grond zullen steeds meer ook voor de varkenshouder weggelegd zijn.

Een ander fenomeen is de beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerd personeel. Daarvoor zullen ondernemers moeten investeren in opleiding, training en teambuilding. Naast de vakinhoudelijke thema’s is er behoefte aan mensen die ook leiding kunnen geven en processen beheersen.

Vakinhoudelijk worden thema’s aangescherpt, denk aan het produceren met weinig antibiotica en de eis om dierenwelzijn daadwerkelijk te implementeren in het bedrijf. Maar ook communicatie, het voeren van functioneringsgesprekken en het laten groeien van medewerkers tot de beste dierverzorger of een goede teammanager vragen aandacht.

Kortom, het redeneren en werken met uw bedrijfsadviseur of ondernemerscoach vanuit uw financieel rendement opent nieuwe deuren en verruimt uw blik op nieuwe ondernemersvraagstukken.

Antoon Sanders

donderdag, 29 maart 2012

Plaats een reactie


0 karakters gebruikt